CLEANING

CLEANING House Care Titan Tobacco Neutraliser

House Care

Titan Tobacco Neutraliser
5 Lt.

 

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศ ที่ให้กลิ่นธรรมชาติ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์มีสีเหลืองใส ใช้ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นอับ หรือกลิ่นอาหาร ช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย สามารถใช้ได้ในทุกสถานที่ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งยังคงรักษาประสิทธิภาพได้ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

โดยผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำ ในอัตราส่วน   1 : 3 ฉีดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ ทิ้งไว้สักครู่

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร (1 แพ็คมี 3 แกลลอน)


  

© Copyright 2011,Jasol Thailand. All Rights Reserved Design by Webdesignthai