ป้ายทะเบียนรถสีจาง เกิดจากอะไร สามารถทำได้ฟรีหรือไม่

ปัญหา ป้ายทะเบียนรถสีจาง เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะมักจะมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาระบบเครื่องยนต์ ตัวถังให้รถดูสวยงาม การตกแต่งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายน่าใช้มากกว่า แต่รู้หรือไม่ว่าการที่ทะเบียนรถสีซีดจางลงจนทำให้ไม่เห็นตัวอักษรตัวเลขรายละเอียดต่าง ๆ บนป้ายทะเบียนนั้นมีความผิดตามกฎหมาย และจะถูกปรับแน่นอน

สาเหตุ ป้ายทะเบียนรถสีจาง

การที่ทะเบียนรถสีซีดจางลงมาจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากวิธีการขั้นตอนในการผลิต การเคลือบสีที่ไม่ได้มาตรฐาน การโดนแดดนาน ๆ การทำความสะอาด ขัด ล้าง เช็ด ถู ไม่ถูกวิธี ก็มีส่วนทำให้ป้ายทะเบียนซีดหลุดลอกจางลงได้

สิ่งที่ต้องทำเมื่อ ป้ายทะเบียนรถสีจาง

เมื่อตัวอักษร ตัวเลข ชื่อจังหวัดบนป้ายทะเบียนรถหลุดลอก หรือจางลง ให้รีบนำป้ายทะเบียนไปเคลือบสีใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากอยู่ในกรุงเทพสามารถไปยื่นความประสงค์การเคลือบป้ายทะเบียนได้ที่กรมการขนสั่งทางบก งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 โดยรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หากเป็นต่างจังหวัดให้ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนหรืออยู่ในเขตความรับผิดชอบ หลังจากนั้นสำนักงานขนส่งที่รับคำขอความประสงค์ก็จะจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งทั้งหมดไม่เกิน 7 วันทำการ ในระหว่างนี้สามารถใช้ใบนัดรับเป็นหลักฐานแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถ เพื่อแสดงกับเจ้าพนักงานหากถูกเรียกตรวจสอบ สำหรับกรณีที่ป้ายทะเบียนสีซีดจางชำรุดจากขัดล้าง ขูด สีหลุดลอกมาจากการใช้งาน การขอป้ายทะเบียนใหม่จะมีค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ 100 บาท

หลักฐานในการขอเคลือบสีใหม่หาก ป้ายทะเบียนรถสีจาง          

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนข้าวของรถ/ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  • หากเป็นนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • ป้ายทะเบียนที่ต้องการเคลือบสี ต้องมีความสมบูรณ์ ไม่เจาะรู หัก งอ และต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย

หากเจ้าของรถไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มอบอำนาจ และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

ดังนั้นควรดูแลรักษาป้ายทะเบียนให้ดี ให้ถูกวิธี หากพบว่ามีปัญหา ป้ายทะเบียนรถสีจาง ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจให้รีบทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก็จะได้รับการเคลือบใหม่ให้ตัวอักษรรายละเอียดต่าง ๆ บนป้ายกลับมาชัดเจนสวยงาม ตามกฎหมาย จะได้ไม่ต้องเสี่ยงจากการถูกเจ้าหน้าที่ปรับให้เสียทั้งเงิน และเวลาอีกด้วย