ข้อมูลที่สำคัญของ เต่าเสือดาว เต่าบกที่ผู้คนนิยมเลี้ยง

มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่นิยมนำเต่าบกมาเป็นสัตว์เลี้ยง หนึ่งในนั้นคือเต่าเสือดาวเพราะว่าด้วยลายจุดบนกระดองที่ดูโดดเด่น ก็ทำให้หลายๆคนหลงรักเต่าชนิดนี้กัน

ลักษณะของเต่าเสือดาว

เต่าเสือดาวจะมีขนาดของกระดองยาวได้ถึง 23 นิ้ว โดยทั่วไปแล้วตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย บริเวณของกระดองมีลายจุดสีดำบนพื้นผิวของกระดองสีเหลืองอ่อน โดยจุดแต้มสีดำจะกระจายอยู่ทั่วบริเวณของพื้นผิวกระดอง เต่าชนิดนี้จะอาศัยอยู่ที่ทุ่งหญ้าสะวันนาตะวันออก เเละเเอฟริกาตอนใต้ สำหรับเต่าเสือดาวที่พบในแอฟริกาตอนใต้นั้นจะมีลักษณะเฉพาะคือ บริเวณผิวหนังของเต่าจะตกกระ จะเป็นลักษณะจุดดำเล็กๆกระจายตามบริเวณของผิวหนัง จุดดำเล็กๆนี้จะเห็นได้ชัดในลูกเต่าที่เพิ่งจะฟักออกมาจากไข่หรือเต่าที่ยังเล็กอยู่ ซึ่งจุดดำนี้จะค่อยๆหายไปตามอายุของเต่าที่เพิ่มมากขึ้น

พฤติกรรมการกิน

สำหรับอาหารหลักของเต่าชนิดนี้จะเป็นผักใบเขียวและหญ้า และยังสามารถกินลูกแพร์หนาม รวมถึงพืชประเภทไม้อวบน้ำได้อีกด้วย โดยจะมีพฤติกรรมในการหากินตลอดทั้งวัน

วัยเจริญพันธุ์

เต่าชนิดนี้จะเข้าสู่ช่วงของวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 12-15 ปี มีฤดูของการวางไข่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม หลังจากที่เต่าผสมพันธุ์แล้วเต่าตัวเมียจะวางไข่ประมาณ 5-18 ฟอง โดยการขุดทรายให้เป็นหลุมแล้วฝังไข่ไว้ใต้ทราย สำหรับลูกเต่าที่เพิ่งมีการฟักออกมาจากไข่ จะมีลายจุด 2 จุดบนเกล็ดกระดองแต่ละแผ่น โดยลายจุดดังกล่าวก็จะค่อยๆเลือนหายไปเมื่อเต่ามีอายุที่เพิ่มขึ้น โดยที่เต่าแต่ละตัวนั้นจะมีจำนวนลายจุดคู่ที่ไม่เท่ากัน บางตัวอาจมีลายจุดมาก บางตัวมีน้อย หรือบางตัวอาจจะไม่มีเลย แม้จะเป็นเต่าที่ออกมาจากครอกเดียวกันลายจุดบนกระดองก็จะไม่เท่ากัน

การเพาะขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงทำได้ยากหรือไม่

เต่าเสือดาวนั้นเป็นเต่าบกที่มีลวดลายของกระดองสวยงาม ดังนั้นจึงได้รับความนิยมนำเต่าชนิดนี้มาเป็นสัตว์เลี้ยง จึงมีผู้ที่สนใจเพาะขยายพันธุ์ แต่มีไม่บ่อยครั้งที่ไข่เต่าจะฟักออกมาเป็นตัวภายในตู้ฟัก โดยทั่วไปแล้วการขยายพันธุ์เต่าเสือดาวที่ประสบความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการที่ไข่เต่าถูกฝังที่พื้นดิน ซึ่งต้องมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ สำหรับในปัจจุบันก็ยังมีจำนวนน้อยที่สามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าชนิดนี้ในที่เลี้ยงได้

หากคิดจะเลี้ยงเต่าชนิดนี้ก็ควรที่จะมีบริเวณพื้นที่พอสมควร บริเวณบ้านมีสนามหญ้าด้วยยิ่งดี จะได้ปล่อยให้เต่าออกมาเล็มกินหญ้าท่ามกลางแสงแดด ก็จะส่งผลทำให้เต่ามีสุขภาพดียิ่งขึ้น