ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร มีผลกระทบอย่างไรต่อตัวเรา

ด้วยมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบให้มีฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นตามมา โดยเฉพาะบริเวณที่มีปัญหาของไฟป่าบ่อยครั้ง หรือตามเมืองใหญ่ที่มีปัญหาจราจรหนาแน่น ก็ทำให้ PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร?

PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ด้วยขนาดของอนุภาคที่เล็กมากๆ จนไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ถ้าในอากาศนั้นมีฝุ่นนี้ในปริมาณที่สูงมากๆ ก็จะทำให้เหมือนกับมีหมอกหรือควันลอยอยู่ในอากาศ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจิ๋วนี้จะสามารถผ่านขนจมูกเข้าไปสู่ปอดได้ แม้ PM 2.5 จะไม่ทำให้ร่างกายได้รับอันตรายแบบเฉียบพลัน แต่ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว โดย PM 2.5 นั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำพาสารอื่นๆที่เป็นอันตรายเข้าสู่ปอด โดยที่สารอันตรายต่างๆ เช่น สารโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง หรือสารเคมีอื่นๆ จะมาเคลือบบริเวณผิวของฝุ่น ทำให้เรามีโอกาสหายใจเอาสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ปอดได้

สาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5

ไฟป่า

ในส่วนของไฟป่านั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งทางธรรมชาติและจากการเผาของมนุษย์ สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าจากธรรมชาติ เช่น ไฟป่าที่เกิดจากฟ้าผ่า ไฟป่าที่เกิดจากกิ่งไม้เสียดสีกัน เป็นต้น ส่วนไฟป่าที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาป่าเพื่อให้พื้นที่โล่ง เพื่อที่จะเก็บหาของป่าได้ง่าย ก่อไฟในป่าแล้วลืมดับไฟให้สนิท ทิ้งก้นบุหรี่ลงบริเวณพื้นที่ป่า เป็นต้น

เผาเคลียร์พื้นที่เพาะปลูก

พื้นที่ไหนที่มีการเผาหญ้าเพื่อเคลียร์พื้นที่เพาะปลูก หรือการเผาตอซังข้าวเป็นพื้นที่บริเวณกว้างติดต่อกันหลายๆวัน นอกจากจะทำให้ดินเสื่อมสภาพแล้ว ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ได้

เผาขยะ

การเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่โล่ง ไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้ กิ่งไม้ ถุงพลาสติก หรือขยะอื่นๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายของเราในระยะยาวได้

ควันจากท่อไอเสียรถ

การคมนาคมที่คับคั่งตามเมืองใหญ่ๆ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด PM 2.5 ด้วยการจราจรที่มีความหนาแน่น ก็จะส่งผลทำให้เกิดควันจากท่อไอเสียออกมาเป็นจำนวนมาก

ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

ตามพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ การเผาถ่านหิน การเผาปิโตรเลียม สามารถที่จะเกิดควันพิษทางอากาศต่างๆมากมาย เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กต่างๆ เป็นต้น

PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์อย่างไร

ฝุ่น PM 2.5 หากสะสมในร่างกายเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลต่อร่างกายดังนี้

  • ส่งผลต่อผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นแพ้ ผื่นคัน ผิวหน้าเหี่ยวย่นได้ง่าย
  • ส่งผลเสียต่อทางเดินหายใจ ทำให้เป็นโรคหืด กระตุ้นภูมิแพ้ โรคถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด
  • ในผู้หญิงตั้งครรภ์จะทำให้ทารกเจริญเติบโตช้าหรืออาจเกิดการคลอดก่อนกำหนด

การป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5

  • หากจำเป็นต้องออกไปบริเวณที่มีฝุ่นควันเยอะๆ ให้สวมหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ เช่น หน้ากากอนามัย N95 แต่หากไม่มีก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาสวมซ้อน 2 ชั้น
  • หากบริเวณพื้นที่อยู่ มีฝุ่นควันเยอะ ควรเข้าไปหลบในอาคารหรือบ้านที่ปิดมิดชิดก่อน

มลพิษทางอากาศอย่าง PM 2.5 สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ และยังส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้อีกด้วย ดังนั้นการป้องกันตัวเองจาก PM 2.5 จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทำ